Školský vzdelávací program materskej školy v Reci je zameraný na rozvoj správnych pohybových návykov a zručností. Preto sme 25. 6. 2010 pod záštitou Slovenského olympijského výboru a Slovenskej asociácie mládeže a športu usporiadali v našej materskej škole 3. ročník Olympijského festivalu detí a mládeže v kategórii Olympijských hviezdičiek.

Materská škola Reca sídliaca na Hlavnej 24 vedie edukačný proces podľa Školského vzdelávacieho programu „Zdravé deti“. Tento program je orientovaný na rozvoj správnych pohybových návykov a zručností, podporuje deti v získavaní základov zdravého životného štýlu. Deťom vštepujeme myšlienky olympionizmu – hrať a súťažiť v duchu fair-play.

Batôžková zábava obce zo dňa 16. 1. 2010. Čistý výnos 913,75 € venuje obec školským zariadeniam v obci.

2010.01.16-án a község álatl megrendezett „batyubál“ tiszta bevétele 913.75 €, melyet a község az iskolai intézményeknek ajándékoz.

Usporiadateľská škola (presný názov, miesto):
Materská škola
925 26 Reca
Okres Senec
T. č. 459 152 31

Projekt „Zdravé deti“
Olympijský festival detí a mládeže na Slovensku (OFDMS)

Všetko sa to začalo v školskom roku 2008/2009. Zapojili sme sa do projektu „Otvorená škola – oblasť športu 2009“, ktorý vypracovala p. riaditeľka materskej školy Mgr. D. Hulíková.

„Generációk találkozója“ Réte 2009-10-24

Hoci nám počasie neprialo, môžeme konštatovať, že s oslavami boli spokojní všetci návštevníci. O 10.00 hodine bola vyhlásená súťaž vo varení gulášu, ktorej sa zúčastnilo 10 družstiev: MS Červeného kríža, MO CSemadok, družstvo občanov, hokejbal, motorkári, poľovníci, rybári, stolný tenis, SMK, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.

Príhovor starostu

Zoltán Metzner, starosta obce Reca

Vítam Vás na internetovej stránke obce Reca. Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale najmä súčasnosť našej obce. Čítať celé...

Obecný úrad Reca

obecný úrad Reca

Kontakty

Obecný úrad č. 24
925 26 Reca

Starosta:
PaedDr. Zoltán Metzner

Telefón:
02 / 45 91 51 21
02 / 45 64 94 25

E-mail:
reca@nextra.sk

Úradné hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
streda:7:00 - 16:30
piatok:7:00 - 12:30

Odkazy

msreca.sk
dhzreca.sk
recadevils.estranky.sk
revisz.sk
slovensko.sk
dcom.sk
virtualnycintorin.sk