21. 6. 2013 – ekumenická bohoslužba

22. 6. 2013 – program

23. 6. 2012 – program

22. 6. 2012 – ekumenická bohoslužba

    Pedagogický zbor MŠ Reca:
    riad. školy: Mgr. Dana Hulíková
    učiteľky: Zuzana Feješová, Serena Tóthová, Renáta Múcsková
    školníčka: Mária Kamenárová

Dňa 22. 9. 2010 o 9.30 sa uskutočnil ďalší ročník Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska pod záštitou Slovenského olympijského výboru a Bratislavského samosprávneho kraja na futbalovom ihrisku Reca.

Školský vzdelávací program materskej školy v Reci je zameraný na rozvoj správnych pohybových návykov a zručností. Preto sme 25. 6. 2010 pod záštitou Slovenského olympijského výboru a Slovenskej asociácie mládeže a športu usporiadali v našej materskej škole 3. ročník Olympijského festivalu detí a mládeže v kategórii Olympijských hviezdičiek.

Materská škola Reca sídliaca na Hlavnej 24 vedie edukačný proces podľa Školského vzdelávacieho programu „Zdravé deti“. Tento program je orientovaný na rozvoj správnych pohybových návykov a zručností, podporuje deti v získavaní základov zdravého životného štýlu. Deťom vštepujeme myšlienky olympionizmu – hrať a súťažiť v duchu fair-play.

Batôžková zábava obce zo dňa 16. 1. 2010. Čistý výnos 913,75 € venuje obec školským zariadeniam v obci.

2010.01.16-án a község álatl megrendezett „batyubál“ tiszta bevétele 913.75 €, melyet a község az iskolai intézményeknek ajándékoz.

Príhovor starostu

Zoltán Metzner, starosta obce Reca

Vítam Vás na internetovej stránke obce Reca. Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale najmä súčasnosť našej obce. Čítať celé...

Obecný úrad Reca

obecný úrad Reca

Kontakty

Obecný úrad č. 24
925 26 Reca

Starosta:
PaedDr. Zoltán Metzner

Telefón:
02 / 45 91 51 21
02 / 45 64 94 25

E-mail:
reca@nextra.sk

Úradné hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
streda:7:00 - 16:30
piatok:7:00 - 12:30

Odkazy

msreca.sk
dhzreca.sk
recadevils.estranky.sk
revisz.sk
slovensko.sk
dcom.sk
virtualnycintorin.sk