Firma AVE oznamuje tým občanom, ktorí bioodpad odvádzajú s pomocou biovriec a z technických príčin vrece nedostali, že si môžu vrece prevziať na Obecnom úrade. Vedenie firmy sa za vzniknutý problém ospravedlňuje.

Akreditované laboratórium AQUASECO oznamuje občanom, že dňa 22.03.2017 – pri príležitosti Svetového dňa vody vykonáva vo svojich priestoroch v Ivanke pri Dunaji na Bernolákovskej 18 rozbor vody v stanovení dusičnanov a dusitanov zadarmo.

Na základe VZN č. 3/2016 čl.16 obec usporiada množstvový zber drobného stavebného odpadu s poplatkom 5 centov/kg. Systém zberu sa realizuje pristavením veľkokapacitného kontajnera vo dvore COOP Jednota dňa 04. 03. 2017 od 8.00 - 12.00 hodiny.

Zber elektrospotrebičov sa uskutoční dňa 10.03.2017 od 08.00 hod spred domov.

Ďalej oznamujeme občanom, že 16. 03. 2017 od 14.00 - 16.00 hod. vo dvore obecného úradu sa uskutoční zber papiera za výmenu. Za papier dostanete toaletný papier, hygienické vreckovky, kuchynské utierky, servítky.

Upozorňujeme tých občanov, ktorí ešte nezaplatili poplatok za vývoz komunálneho odpadu, aby si svoje nedoplatky vyrovnali, lebo od marca smetiari budú brať iba tie smetné nádoby, ktoré budú označené s nálepkami na rok 2017.

Ďalej, vyzývame tých občanov, ktorí poplatok zaplatili na pošte alebo cez internet, aby prišli si prevziať nálepky na Obecný úrad.

Starosta obce na základe príkazu Regionálnej veterinárnej správy Senec nariaďuje vykonať do 08.02.2017 súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane počtov a druhov vtáctva.

Príhovor starostu

Vítam Vás na internetovej stránke obce Reca. Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale najmä súčasnosť našej obce. Čítať celé...

Obecný úrad Reca

obecný úrad Reca

Kontakty

Obecný úrad č. 24
925 26 Reca

Starosta:
PaedDr. Zoltán Metzner

Telefón:
02 / 45 91 51 21
02 / 45 64 94 25

E-mail:
reca@nextra.sk

Úradné hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
streda:7:00 - 16:30
piatok:7:00 - 12:30

Odkazy

msreca.sk
dhzreca.sk
recadevils.estranky.sk
revisz.sk
slovensko.sk
dcom.sk
virtualnycintorin.sk