Starosta obce na základe príkazu Regionálnej veterinárnej správy Senec nariaďuje vykonať do 08.02.2017 súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane počtov a druhov vtáctva.

Každý občan, ktorý chová hydinu, holubov a vtákov má za povinnosť do 08.02. osobne nahlásiť predmetnú skutočnosť na obecnom úrade v Reci a nahlásenie potvrdiť so svojím podpisom.

Ďalej vyzývame chovateľov, aby zabezpečili zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovov hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, v predovšetkým:

  • Dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina.
  • Zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi.
  • Oznámiť na veterinárnej správe v Senci akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí .
  • Prísne sa zakazuje premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chovaných v zajatí, zakazuje sa cudzím osobám vstúpiť do chovov a zakazuje sa vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.

Uvedené opatrenia platia až do odvolania.

Príhovor starostu

Zoltán Metzner, starosta obce RecaVítam Vás na internetovej stránke obce Reca. Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale najmä súčasnosť našej obce. Čítať celé...

Obecný úrad Reca

obecný úrad Reca

Kontakty

Obecný úrad č. 24
925 26 Reca

Starosta:
PaedDr. Zoltán Metzner

Telefón:
02 / 45 91 51 21
02 / 45 64 94 25

E-mail:
reca@nextra.sk

Úradné hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
streda:7:00 - 16:30
piatok:7:00 - 12:30

Odkazy

msreca.sk
dhzreca.sk
recadevils.estranky.sk
revisz.sk
slovensko.sk
dcom.sk
virtualnycintorin.sk