na základe nového zákona o odpadoch vedenie obce Reca pristúpilo k určitým zmenám v recyklácii odpadov s účinnosťou od 1. júla 2016.

V obci od 1.júla sa zruší zber PET-fliaš v kontajneroch. Zber sa uskutoční výlučne vo vreciach raz za jeden mesiac. Termín odvozu je vopred oznámený v miestnom rozhlase, ako aj na webovej stránke obce.

Ďalej obec zavedie aj zber biologického odpadu zo záhrad -t.j. trávu, burinu, listy zo stromov výlučne vo vreciach na to určených . Občania , ktorí majú záujem o túto službu, môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade 1. vrece od 6. do 8. júla 2016, ďalšie už dostanú na výmenu. Frekvencia odvozu bude dvakrát za mesiac od marca do novembra. Termíny budú včas oznámené.

Jedlé oleje a tuky sa triedia do pristavenej zbernej nádoby na dvore materskej školy.

Na území obce sa zavádza aj množstvový zber drobného stavebného odpadu za poplatok 5 centov za kg. Systém množstvového zberu drobného stavebného odpadu sa realizuje pristavením veľkokapacitného kontajnera dvakrát do roka , v marci a októbri.

Presné termíny budú spresnené spôsobom obvyklým.

Príhovor starostu

Zoltán Metzner, starosta obce RecaVítam Vás na internetovej stránke obce Reca. Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale najmä súčasnosť našej obce. Čítať celé...

Obecný úrad Reca

obecný úrad Reca

Kontakty

Obecný úrad č. 24
925 26 Reca

Starosta:
PaedDr. Zoltán Metzner

Telefón:
02 / 45 91 51 21
02 / 45 64 94 25

E-mail:
reca@nextra.sk

Úradné hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
streda:7:00 - 16:30
piatok:7:00 - 12:30

Odkazy

msreca.sk
dhzreca.sk
recadevils.estranky.sk
revisz.sk
slovensko.sk
dcom.sk
virtualnycintorin.sk